Tin tức
trang chủ / Tin tức / Giá xe tải Dongfeng 2022

Giá xe tải Dongfeng 2022

06/11/2020
4
0
Long Biên Auto cập nhật thường xuyên về bảng giá xe tải dongfeng Hoàng Huy mới nhất 2022

Long Biên Auto cập nhật chi tiết bảng giá xe tải dongfeng 2022 Hoàng Huy 

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 10/2022

BẢNG GIÁ THÁNG 10/2022
Loại xeKích thước thùng(m)Tải trọng(tấn)Giá bán(vnđ)
Xe tải dongfeng satxi ngắn tâm cầu 6,1m  859000000
Xe tải dongfeng mui bạt 7,8m7,8 x 2,3 x 2,159931,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 7,5m7,8 x 2,3 x 0,69,2921,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 7,85m7,85 x 2,38 x 2,358,15961,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 7,85m7,85 x 2,38 x 2,358,15971,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 7,85m7,85 x 2,38 x 2,587,95973,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 7,85m7,85 x 2,38 x 2,587,95986,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 7,85m7,85 x 2,38 x 2,337,71,041,000,000
Xe tải dongfeng satxi tâm cầu 6,5m  874000000
Xe tải dongfeng mui bạt 8,8m8,8 x 2,3 x 2,158,5956,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 8,8m8,8 x 2,3 x 0,68,8946,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 8,8m8,8 x 2,38 x 2,357,8991,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 8,8m8,8 x 2,38 x 2,357,71,001,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 8,8m8,8 x 2,38 x 2,587,61,011,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 8,8m8,8 x 2,38 x 2,587,41,021,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 8,8m8,8 x 2,38 x 2,337,71,076,000,000
Xe tải dongfeng satxi tâm cầu 7,1m  889000000
Xe tải dongfeng mui bạt 9,7m9,7 x 2,3 x 2,157,8981,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,68,2966,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 9,7m9,7 x 2,38 x 2,357,41,021,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 9,7m9,7 x 2,38 x 2,357,541,031,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 9,7m9,7 x 2,38 x 2,587,451,031,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,7m9,7 x 2,38 x 2,587,151,046,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,357,31,091,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,586,81,106,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,5m    
bửng nâng sàn 2 tầng9,5 x 2,38 x 2,586,81,071,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,357,21,111,000,000
Xe tải dongfeng thùng chở Xe tải dongfeng máy 9,85m9,85 x 2,35 x 2,67 1,086,000,000
Xe tải dongfeng thùng chở ô tô 9,85m9,85 x 2,26 x 3,25,81,186,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Dongfeng   
Xe tải dongfeng 3 chân satxi   1,196,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,15131,286,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,6141,276,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3512,31,330,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,35121,340,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,3511.51,386,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5211,81,340,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5211,81,356,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,5211,81,400,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng cánh dơi 9,5m9,5 x 2,38 x 2,35121,456,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Dongfeng   
Xe tải dongfeng 4 chân satxi  1,394,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,1517,91,491,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,617,91,476,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3516,51,530,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3516,31,540,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5815,81,540,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5815,81,556,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,3515,51,656,000,000
Đối với xe 4 chân nóc cao + 10.000.000vnđ(Mười triệu đồng chẵn)   
Xe đầu kéo Dongfeng   
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin - 2022Cầu láp801,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin - 2021Cầu láp1,101,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault - cabin D320Cầu láp1,161,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault – 2021Cầu dầu1,181,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 9/2022

BẢNG GIÁ THÁNG 9/2022
Loại xeKích thước thùng(m)Tải trọng(tấn)Giá bán(vnđ)
Xe tải dongfeng satxi ngắn tâm cầu 6,1m  857000000
Xe tải dongfeng mui bạt 7,8m7,8 x 2,3 x 2,159929,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 7,5m7,8 x 2,3 x 0,69,2919,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 7,85m7,85 x 2,38 x 2,358,15959,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 7,85m7,85 x 2,38 x 2,358,15969,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 7,85m7,85 x 2,38 x 2,587,95971,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 7,85m7,85 x 2,38 x 2,587,95984,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 7,85m7,85 x 2,38 x 2,337,71,039,000,000
Xe tải dongfeng satxi tâm cầu 6,5m  872000000
Xe tải dongfeng mui bạt 8,8m8,8 x 2,3 x 2,158,5954,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 8,8m8,8 x 2,3 x 0,68,8944,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 8,8m8,8 x 2,38 x 2,357,8989,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 8,8m8,8 x 2,38 x 2,357,7999,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 8,8m8,8 x 2,38 x 2,587,61,009,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 8,8m8,8 x 2,38 x 2,587,41,019,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 8,8m8,8 x 2,38 x 2,337,71,074,000,000
Xe tải dongfeng satxi tâm cầu 7,1m  887000000
Xe tải dongfeng mui bạt 9,7m9,7 x 2,3 x 2,157,8979,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,68,2964,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 9,7m9,7 x 2,38 x 2,357,41,019,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 9,7m9,7 x 2,38 x 2,357,541,029,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 9,7m9,7 x 2,38 x 2,587,451,029,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,7m9,7 x 2,38 x 2,587,151,044,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,357,31,089,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,586,81,104,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,5m    
bửng nâng sàn 2 tầng9,5 x 2,38 x 2,586,81,069,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,357,21,109,000,000
Xe tải dongfeng thùng chở Xe tải dongfeng máy 9,85m9,85 x 2,35 x 2,67 1,084,000,000
Xe tải dongfeng thùng chở ô tô 9,85m9,85 x 2,26 x 3,25,81,184,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Dongfeng   
Xe tải dongfeng 3 chân satxi   1,194,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,15131,284,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,6141,274,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3512,31,328,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,35121,338,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,3511.51,384,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5211,81,338,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5211,81,354,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,5211,81,398,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng cánh dơi 9,5m9,5 x 2,38 x 2,35121,454,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Dongfeng   
Xe tải dongfeng 4 chân satxi  1,392,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,1517,91,489,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,617,91,474,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3516,51,528,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3516,31,538,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5815,81,538,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5815,81,554,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,3515,51,654,000,000
Đối với xe 4 chân nóc cao + 10.000.000vnđ(Mười triệu đồng chẵn)   
Xe đầu kéo Dongfeng   
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin - 2022Cầu láp799,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin - 2021Cầu láp1,099,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault - cabin D320Cầu láp1,159,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault – 2021Cầu dầu1,179,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 8/2022

BẢNG GIÁ THÁNG 8/2022
Loại xeKích thước thùng(m)Tải trọng(tấn)Giá bán(vnđ)
Xe tải dongfeng satxi ngắn tâm cầu 6,1m855000000  
Xe tải dongfeng mui bạt 7,8m7,8 x 2,3 x 2,159927,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 7,5m7,8 x 2,3 x 0,69,2917,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 7,85m7,85 x 2,38 x 2,358,15957,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 7,85m7,85 x 2,38 x 2,358,15967,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 7,85m7,85 x 2,38 x 2,587,95969,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 7,85m7,85 x 2,38 x 2,587,95982,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 7,85m7,85 x 2,38 x 2,337,71,037,000,000
Xe tải dongfeng satxi tâm cầu 6,5m  870000000
Xe tải dongfeng mui bạt 8,8m8,8 x 2,3 x 2,158,5952,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 8,8m8,8 x 2,3 x 0,68,8942,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 8,8m8,8 x 2,38 x 2,357,8987,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 8,8m8,8 x 2,38 x 2,357,7997,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 8,8m8,8 x 2,38 x 2,587,61,007,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 8,8m8,8 x 2,38 x 2,587,41,017,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 8,8m8,8 x 2,38 x 2,337,71,072,000,000
Xe tải dongfeng satxi tâm cầu 7,1m  885000000
Xe tải dongfeng mui bạt 9,7m9,7 x 2,3 x 2,157,8977,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,68,2962,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 9,7m9,7 x 2,38 x 2,357,41,017,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 9,7m9,7 x 2,38 x 2,357,541,027,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 9,7m9,7 x 2,38 x 2,587,451,027,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,7m9,7 x 2,38 x 2,587,151,042,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,357,31,087,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,586,81,102,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,5m    
bửng nâng sàn 2 tầng9,5 x 2,38 x 2,586,81,067,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,357,21,107,000,000
Xe tải dongfeng thùng chở Xe tải dongfeng máy 9,85m9,85 x 2,35 x 2,67 1,082,000,000
Xe tải dongfeng thùng chở ô tô 9,85m9,85 x 2,26 x 3,25,81,182,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Dongfeng   
Xe tải dongfeng 3 chân satxi   1,192,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,15131,282,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,6141,272,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3512,31,326,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,35121,336,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,3511.51,382,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5211,81,336,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5211,81,352,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,5211,81,396,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng cánh dơi 9,5m9,5 x 2,38 x 2,35121,452,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Dongfeng   
Xe tải dongfeng 4 chân satxi  1,390,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,1517,91,487,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,617,91,472,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3516,51,526,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3516,31,536,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5815,81,536,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5815,81,552,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,3515,51,652,000,000
Đối với xe 4 chân nóc cao + 10.000.000vnđ(Mười triệu đồng chẵn)   
Xe đầu kéo Dongfeng   
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin - 2022Cầu láp797,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin - 2021Cầu láp1,097,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp Renault - cabin D320Cầu láp1,157,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault – 2021Cầu dầu1,177,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 7/2022

BẢNG GIÁ THÁNG 7/2022
Loại xeKích thước thùng(m)Tải trọng(tấn)Giá bán(vnđ)
Xe tải dongfeng satxi ngắn tâm cầu 6,1m855000000
Xe tải dongfeng mui bạt 7,8m7,8 x 2,3 x 2,159925,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 7,5m7,8 x 2,3 x 0,69,2915,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 7,85m7,85 x 2,38 x 2,358,15955,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 7,85m7,85 x 2,38 x 2,358,15965,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 7,85m7,85 x 2,38 x 2,587,95967,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 7,85m7,85 x 2,38 x 2,587,95980,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 7,85m7,85 x 2,38 x 2,337,71,035,000,000
Xe tải dongfeng satxi tâm cầu 6,5m870000000
Xe tải dongfeng mui bạt 8,8m8,8 x 2,3 x 2,158,5950,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 8,8m8,8 x 2,3 x 0,68,8940,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 8,8m8,8 x 2,38 x 2,357,8985,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 8,8m8,8 x 2,38 x 2,357,7995,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 8,8m8,8 x 2,38 x 2,587,61,005,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 8,8m8,8 x 2,38 x 2,587,41,015,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 8,8m8,8 x 2,38 x 2,337,71,070,000,000
Xe tải dongfeng satxi tâm cầu 7,1m885000000
Xe tải dongfeng mui bạt 9,7m9,7 x 2,3 x 2,157,8975,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,68,2960,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 9,7m9,7 x 2,38 x 2,357,41,015,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 9,7m9,7 x 2,38 x 2,357,541,025,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 9,7m9,7 x 2,38 x 2,587,451,025,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,7m9,7 x 2,38 x 2,587,151,040,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,357,31,085,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,586,81,100,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,5m 
bửng nâng sàn 2 tầng9,5 x 2,38 x 2,586,81,065,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,357,21,105,000,000
Xe tải dongfeng thùng chở Xe tải dongfeng máy 9,85m9,85 x 2,35 x 2,67 1,080,000,000
Xe tải dongfeng thùng chở ô tô 9,85m9,85 x 2,26 x 3,25,81,180,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Dongfeng
Xe tải dongfeng 3 chân satxi   1,190,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,15131,280,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,6141,270,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3512,31,324,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,35121,334,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,3511.51,380,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5211,81,334,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5211,81,350,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,5211,81,394,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng cánh dơi 9,5m9,5 x 2,38 x 2,35121,450,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Dongfeng
Xe tải dongfeng 4 chân satxi1,390,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,1517,91,485,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,617,91,470,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3516,51,524,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3516,31,534,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5815,81,534,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5815,81,550,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,3515,51,650,000,000
Đối với xe 4 chân nóc cao + 10.000.000vnđ(Mười triệu đồng chẵn)
Xe đầu kéo Dongfeng
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin - 2022Cầu láp795,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin - 2021Cầu láp1,095,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Renault - 2021Cầu láp1,155,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault – 2021Cầu dầu1,175,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 6/2022

BẢNG GIÁ THÁNG 6/2022
Loại xeKích thước thùng(m)Tải trọng(tấn)Giá bán(vnđ)
Xe tải dongfeng satxi ngắn tâm cầu 6,1m  853,000,000
Xe tải dongfeng mui bạt 7,8m7,8 x 2,3 x 2,159923,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 7,5m7,8 x 2,3 x 0,69,2913,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 7,85m7,85 x 2,38 x 2,358,15953,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 7,85m7,85 x 2,38 x 2,358,15963,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 7,85m7,85 x 2,38 x 2,587,95965,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 7,85m7,85 x 2,38 x 2,587,95978,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 7,85m7,85 x 2,38 x 2,337,71,033,000,000
Xe tải dongfeng satxi tâm cầu 6,5m  868,000,000
Xe tải dongfeng mui bạt 8,8m8,8 x 2,3 x 2,158,5948,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 8,8m8,8 x 2,3 x 0,68,8938,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 8,8m8,8 x 2,38 x 2,357,8983,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 8,8m8,8 x 2,38 x 2,357,7993,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 8,8m8,8 x 2,38 x 2,587,61,003,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 8,8m8,8 x 2,38 x 2,587,41,013,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 8,8m8,8 x 2,38 x 2,337,71,068,000,000
Xe tải dongfeng satxi tâm cầu 7,1m  883,000,000
Xe tải dongfeng mui bạt 9,7m9,7 x 2,3 x 2,157,8973,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,68,2958,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 9,7m9,7 x 2,38 x 2,357,41,013,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 9,7m9,7 x 2,38 x 2,357,541,023,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 9,7m9,7 x 2,38 x 2,587,451,023,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,7m9,7 x 2,38 x 2,587,151,038,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,357,31,083,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,586,81,098,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,5m    
bửng nâng sàn 2 tầng9,5 x 2,38 x 2,586,81,063,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,357,21,103,000,000
Xe tải dongfeng thùng chở Xe tải dongfeng máy 9,85m9,85 x 2,35 x 2,67 1,078,000,000
Xe tải dongfeng thùng chở ô tô 9,85m9,85 x 2,26 x 3,25,81,178,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Dongfeng   
Xe tải dongfeng 3 chân satxi   1,188,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,15131,278,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,6141,268,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3512,31,322,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,35121,332,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,3511.51,378,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5211,81,332,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5211,81,348,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,5211,81,392,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng cánh dơi 9,5m9,5 x 2,38 x 2,35121,448,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Dongfeng   
Xe tải dongfeng 4 chân satxi  1,388,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,1517,91,483,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,617,91,468,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3516,51,522,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3516,31,532,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5815,81,532,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5815,81,548,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,3515,51,648,000,000
Đối với xe 4 chân nóc cao + 10.000.000vnđ(Mười triệu đồng chẵn)   
Xe đầu kéo Dongfeng   
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin - 2022Cầu láp 793,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin - 2022Cầu láp 1,093,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Renault - 2022Cầu láp 1,153,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault – 2022Cầu dầu 1,173,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 5/2022

BẢNG GIÁ DONGFENG THÁNG 5/2022
Loại xeKích thước thùng(m)Tải trọng(tấn)Giá bán(vnđ)
Xe tải dongfeng satxi ngắn tâm cầu 6,1m  851,000,000
Xe tải dongfeng mui bạt 7,8m7,8 x 2,3 x 2,159921,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 7,5m7,8 x 2,3 x 0,69,2911,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 7,85m7,85 x 2,38 x 2,358,15951,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 7,85m7,85 x 2,38 x 2,358,15961,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 7,85m7,85 x 2,38 x 2,587,95963,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 7,85m7,85 x 2,38 x 2,587,95976,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 7,85m7,85 x 2,38 x 2,337,71,031,000,000
Xe tải dongfeng satxi tâm cầu 6,5m  866,000,000
Xe tải dongfeng mui bạt 8,8m8,8 x 2,3 x 2,158,5946,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 8,8m8,8 x 2,3 x 0,68,8936,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 8,8m8,8 x 2,38 x 2,357,8981,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 8,8m8,8 x 2,38 x 2,357,7991,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 8,8m8,8 x 2,38 x 2,587,61,001,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 8,8m8,8 x 2,38 x 2,587,41,011,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 8,8m8,8 x 2,38 x 2,337,71,066,000,000
Xe tải dongfeng satxi tâm cầu 7,1m  881,000,000
Xe tải dongfeng mui bạt 9,7m9,7 x 2,3 x 2,157,8971,000,000
Xe tải dongfeng thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,68,2956,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín Inox 9,7m9,7 x 2,38 x 2,357,41,011,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 9,7m9,7 x 2,38 x 2,357,541,021,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet Inox 9,7m9,7 x 2,38 x 2,587,451,021,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,7m9,7 x 2,38 x 2,587,151,036,000,000
Xe tải dongfeng thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,357,31,081,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,586,81,096,000,000
Xe tải dongfeng thùng Palet cont 9,5m 
bửng nâng sàn 2 tầng9,5 x 2,38 x 2,586,81,061,000,000
Xe tải dongfeng thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,357,21,101,000,000
Xe tải dongfeng thùng chở Xe tải dongfeng máy 9,85m9,85 x 2,35 x 2,67 1,076,000,000
Xe tải dongfeng thùng chở ô tô 9,85m9,85 x 2,26 x 3,25,81,176,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân Dongfeng
Xe tải dongfeng 3 chân satxi   1,186,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,15131,276,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,6141,266,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3512,31,320,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,35121,330,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,3511.51,376,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5211,81,330,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5211,81,346,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,5211,81,390,000,000
Xe tải dongfeng 3 chân thùng cánh dơi 9,5m9,5 x 2,38 x 2,35121,446,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Dongfeng
Xe tải dongfeng 4 chân satxi  1,386,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,1517,91,481,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,617,91,466,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3516,51,520,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,3516,31,530,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5815,81,530,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,5815,81,546,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,3515,51,646,000,000
Đối với xe 4 chân nóc cao + 10.000.000vnđ(Mười triệu đồng chẵn)
Xe đầu kéo Dongfeng
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin - 2022Cầu láp 791,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin - 2021Cầu láp 1,091,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Renault - 2021Cầu láp 1,151,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault – 2021Cầu dầu 1,171,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 4/2022

BẢNG GIÁ XE THÁNG 4/2022
LoạixeTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe B180 Satxingắn 903,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 7,5m9983,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 7,5m9,2970,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox: 7,85m8,31,005,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 7,85m8,21,015,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín cont: 7,85m8,151,015,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet cont: 7,85m8,151,025,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 7,85m7,81,125,000,000
Xe B180 Satxidài 933,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 9,5m81,035,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 9,5m8,11,015,000,000
Xe tải Dongfeng B180 chở bồn inox: 9,7m 1,055,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox: 9,7m7,41,055,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 9,7m7,451,065,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont: 9,7m7,61,065,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont: 9,7m7,151,080,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 9,7m6,91,195,000,000
Xe tải Dongfeng chở  xe máy: 9,85m cao 2,66m7,151,100,000,000
Xe tải Dongfeng chở ô tô: 9,85m cao2,85m6,91,205,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân Satxi 270Hp 1,235,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m131,321,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m13,51,295,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox 9,5m12,21,345,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Inox 9,3m cao 2,53m121,355,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m12,11,355,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Cont 9,7m cao 2,53m121,370,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánhdơi 9,5m111,475,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Satxi 315Hp 1,455,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m17,91,541,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m17,91,515,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox 9,5m171,565,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox 9,3m16,81,575,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m171,575,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont 9,3m16,81,590,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi 9,5m161,695,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân động cơ 315Hp nóccao + 10tr  
Xe ben + xeđầukéo  
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp14,69/13,691,610,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin40/39,0701,170,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault40/39,0701,210,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 3/2022

BẢNG GIÁ XE THÁNG 3/2022
LoạixeTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe B180 Satxingắn 883,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 7,5m9963,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 7,5m9,2950,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox: 7,85m8,3985,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 7,85m8,2995,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín cont: 7,85m8,15995,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet cont: 7,85m8,151,005,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 7,85m7,81,105,000,000
Xe B180 Satxidài 913,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 9,5m81,015,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 9,5m8,1995,000,000
Xe tải Dongfeng B180 chở bồn inox: 9,7m 1,035,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox: 9,7m7,41,035,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 9,7m7,451,045,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont: 9,7m7,61,045,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont: 9,7m7,151,060,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 9,7m6,91,175,000,000
Xe tải Dongfeng chở  xe máy: 9,85m cao 2,66m7,151,080,000,000
Xe tải Dongfeng chở ô tô: 9,85m cao2,85m6,91,185,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân Satxi 270Hp 1,205,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m131,301,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m13,51,275,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox 9,5m12,21,325,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Inox 9,3m cao 2,53m121,335,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m12,11,335,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Cont 9,7m cao 2,53m121,350,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánhdơi 9,5m111,455,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Satxi 315Hp 1,425,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m17,91,521,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m17,91,495,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox 9,5m171,545,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox 9,3m16,81,555,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m171,555,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont 9,3m16,81,570,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi 9,5m161,675,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân động cơ 315Hp nóccao + 10tr  
Xe ben + xeđầukéo  
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp14,69/13,691,590,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin40/39,0701,150,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault40/39,0701,190,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 2/2022

BẢNG GIÁ XE THÁNG 2/2022
LoạixeTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe B180 Satxingắn 882,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 7,5m9962,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 7,5m9,2949,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox: 7,85m8,3984,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 7,85m8,2994,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín cont: 7,85m8,15994,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet cont: 7,85m8,151,004,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 7,85m7,81,104,000,000
Xe B180 Satxidài 912,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 9,5m81,014,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 9,5m8,1994,000,000
Xe tải Dongfeng B180 chở bồn inox: 9,7m 1,034,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox: 9,7m7,41,034,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 9,7m7,451,044,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont: 9,7m7,61,044,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont: 9,7m7,151,059,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 9,7m6,91,174,000,000
Xe tải Dongfeng chở  xe máy: 9,85m cao 2,66m7,151,079,000,000
Xe tải Dongfeng chở ô tô: 9,85m cao2,85m6,91,184,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân Satxi 270Hp 1,204,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m131,300,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m13,51,274,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox 9,5m12,21,324,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Inox 9,3m cao 2,53m121,334,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m12,11,334,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Cont 9,7m cao 2,53m121,349,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánhdơi 9,5m111,454,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Satxi 315Hp 1,424,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m17,91,520,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m17,91,494,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox 9,5m171,544,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox 9,3m16,81,554,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m171,554,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont 9,3m16,81,569,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi 9,5m161,674,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân động cơ 315Hp nóccao + 10tr  
Xe ben + xeđầukéo  
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp14,69/13,691,589,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin40/39,0701,149,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault40/39,0701,189,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 1/2022

BẢNG GIÁ XE THÁNG 1/2022
LoạixeTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe B180 Satxingắn 880,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 7,5m9960,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 7,5m9,2947,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox: 7,85m8,3982,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 7,85m8,2992,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín cont: 7,85m8,15992,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet cont: 7,85m8,151,002,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 7,85m7,81,102,000,000
Xe B180 Satxidài 910,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 9,5m81,012,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 9,5m8,1992,000,000
Xe tải Dongfeng B180 chở bồn inox: 9,7m 1,032,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox: 9,7m7,41,032,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 9,7m7,451,042,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont: 9,7m7,61,042,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont: 9,7m7,151,057,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 9,7m6,91,172,000,000
Xe tải Dongfeng chở  xe máy: 9,85m cao 2,66m7,151,077,000,000
Xe tải Dongfeng chở ô tô: 9,85m cao2,85m6,91,182,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân Satxi 270Hp 1,202,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m131,298,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m13,51,272,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox 9,5m12,21,322,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Inox 9,3m cao 2,53m121,332,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m12,11,332,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Cont 9,7m cao 2,53m121,347,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánhdơi 9,5m111,452,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Satxi 315Hp 1,422,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m17,91,518,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m17,91,492,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox 9,5m171,542,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox 9,3m16,81,552,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m171,552,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont 9,3m16,81,567,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi 9,5m161,672,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân động cơ 315Hp nóccao + 10tr  
Xe ben + xeđầukéo  
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp14,69/13,691,587,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin40/39,0701,147,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault40/39,0701,187,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 12/2021

BẢNG GIÁ XE THÁNG 12/2021
LoạixeNămsxTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe B180 Satxingắn2021 865,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 7,5m20219945,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 7,5m20219,2932,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox: 7,85m20218,3967,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 7,85m20218,2977,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín cont: 7,85m20218,15977,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet cont: 7,85m20218,15987,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 7,85m20217,81,087,000,000
Xe B180 Satxidài2021 895,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 9,5m20218997,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 9,5m20218,1977,000,000
Xe tải Dongfeng B180 chở bồn inox: 9,7m2021 1,017,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox: 9,7m20217,41,017,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 9,7m20217,451,027,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont: 9,7m20217,61,027,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont: 9,7m20217,151,042,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 9,7m20216,91,157,000,000
Xe tải Dongfeng chở  xe máy: 9,85m cao 2,66m20217,151,062,000,000
Xe tải Dongfeng chở ô tô: 9,85m cao2,85m20216,91,167,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân Satxi 270Hp2021 1,187,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m2021131,283,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202113,51,257,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox 9,5m202112,21,307,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Inox 9,3m cao 2,53m2021121,317,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m202112,11,317,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Cont 9,7m cao 2,53m2021121,332,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánhdơi 9,5m2021111,437,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Satxi 315Hp2021 1,407,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m202117,91,503,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202117,91,477,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox 9,5m2021171,527,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox 9,3m202116,81,537,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m2021171,537,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont 9,3m202116,81,552,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi 9,5m2021161,657,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân động cơ 315Hp nóccao + 10tr   
Xe ben + xeđầukéo   
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp201914,69/13,691,572,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin202140/39,0701,132,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault202140/39,0701,172,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 11/2021

BẢNG GIÁ XE THÁNG 11/2021
LoạixeNămsxTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe B180 Satxingắn2021 862,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 7,5m20219930,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 7,5m20219,2917,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox: 7,85m20218,3952,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 7,85m20218,2962,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín cont: 7,85m20218,15962,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet cont: 7,85m20218,15972,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 7,85m20217,81,072,000,000
Xe B180 Satxidài2021 892,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 9,5m20218982,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 9,5m20218,1962,000,000
Xe tải Dongfeng B180 chở bồn inox: 9,7m2021 1,002,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox: 9,7m20217,41,002,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 9,7m20217,451,012,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont: 9,7m20217,61,012,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont: 9,7m20217,151,027,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 9,7m20216,91,142,000,000
Xe tải Dongfeng chở  xe máy: 9,85m cao 2,66m20217,151,047,000,000
Xe tải Dongfeng chở ô tô: 9,85m cao2,85m20216,91,152,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân Satxi 270Hp2021 1,172,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m2021131,268,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202113,51,242,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox 9,5m202112,21,292,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Inox 9,3m cao 2,53m2021121,302,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m202112,11,302,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Cont 9,7m cao 2,53m2021121,317,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánhdơi 9,5m2021111,422,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Satxi 315Hp2021 1,392,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m202117,91,488,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202117,91,462,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox 9,5m2021171,512,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox 9,3m202116,81,522,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m2021171,522,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont 9,3m202116,81,537,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi 9,5m2021161,642,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân động cơ 315Hp nóccao + 10tr   
Xe ben + xeđầukéo   
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp201914,69/13,691,572,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin202140/39,0701,132,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault202140/39,0701,172,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 10/2021

BẢNG GIÁ XE THÁNG 10/2021
LoạixeNămsxTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe B180 Satxingắn2021 861,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 7,5m20219929,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 7,5m20219,2916,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox: 7,85m20218,3951,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 7,85m20218,2961,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín cont: 7,85m20218,15961,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet cont: 7,85m20218,15971,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 7,85m20217,81,071,000,000
Xe B180 Satxidài2021 891,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 9,5m20218981,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 9,5m20218,1961,000,000
Xe tải Dongfeng B180 chở bồn inox: 9,7m2021 1,001,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox: 9,7m20217,41,001,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 9,7m20217,451,011,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont: 9,7m20217,61,011,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont: 9,7m20217,151,026,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 9,7m20216,91,141,000,000
Xe tải Dongfeng chở  xe máy: 9,85m cao 2,66m20217,151,046,000,000
Xe tải Dongfeng chở ô tô: 9,85m cao2,85m20216,91,151,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân Satxi 270Hp2021 1,171,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m2021131,267,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202113,51,241,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox 9,5m202112,21,291,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Inox 9,3m cao 2,53m2021121,301,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m202112,11,301,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Cont 9,7m cao 2,53m2021121,316,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánhdơi 9,5m2021111,421,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Satxi 315Hp2021 1,391,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m202117,91,487,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202117,91,461,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox 9,5m2021171,511,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox 9,3m202116,81,521,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m2021171,521,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont 9,3m202116,81,536,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi 9,5m2021161,641,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân động cơ 315Hp nóccao + 10tr   
Xe ben + xeđầukéo   
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp201914,69/13,691,571,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin202140/39,0701,131,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault202140/39,0701,171,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 09/2021

BẢNG GIÁ XE THÁNG 9/2021
LoạixeNămsxTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe B180 Satxingắn2021 859,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 7,5m20219927,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 7,5m20219,2914,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox: 7,85m20218,3949,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 7,85m20218,2959,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín cont: 7,85m20218,15959,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet cont: 7,85m20218,15969,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 7,85m20217,81,069,000,000
Xe B180 Satxidài2021 889,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 9,5m20218979,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 9,5m20218,1959,000,000
Xe tải Dongfeng B180 chở bồn inox: 9,7m2021 999,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox: 9,7m20217,4999,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 9,7m20217,451,009,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont: 9,7m20217,61,009,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont: 9,7m20217,151,024,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 9,7m20216,91,139,000,000
Xe tải Dongfeng chở  xe máy: 9,85m cao 2,66m20217,151,044,000,000
Xe tải Dongfeng chở ô tô: 9,85m cao2,85m20216,91,149,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân Satxi 270Hp2021 1,169,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m2021131,265,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202113,51,239,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox 9,5m202112,21,289,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Inox 9,3m cao 2,53m2021121,299,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m202112,11,299,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Cont 9,7m cao 2,53m2021121,314,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánhdơi 9,5m2021111,419,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Satxi 315Hp2021 1,389,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m202117,91,485,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202117,91,459,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox 9,5m2021171,509,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox 9,3m202116,81,519,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m2021171,519,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont 9,3m202116,81,534,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi 9,5m2021161,639,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân động cơ 315Hp nóccao + 10tr   
Xe ben + xeđầukéo   
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp201914,69/13,691,569,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin202140/39,0701,129,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault202140/39,0701,169,000,000

Cập nhật bảng giá xe Dongfeng Hoàng Huy mới nhất 08/ 2021

BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG THÁNG 8/2021
LoạixeNămsxTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe tải Dongfeng B180 satxi ngắn   
Xe B180 Satxingắn2021 860,000,000
Xe tải thùng muibạt: 7,5m20219928,000,000
Xe tải thùng lửng: 7,5m20219,2915,000,000
Xe tải thùng kínInox: 7,85m20218,3950,000,000
Xe tải thùng PaletInox: 7,85m20218,2960,000,000
Xe tải thùng kíncont: 7,85m20218,15960,000,000
Xe tải thùng Paletcont: 7,85m20218,15970,000,000
Xe tải thùng cánhdơi: 7,85m20217,81,070,000,000
Xe tải Dongfeng B180 satxi dài   
Xe B180 Satxidài2021 890,000,000
Xe tải thùng muibạt: 9,5m20218980,000,000
Xe tải thùng lửng: 9,5m20218,1960,000,000
Xe tải thùng chở bồninox: 9,7m2021 1,000,000,000
Xe tải thùng kínInox: 9,7m20217,41,000,000,000
Xe tải thùng PaletInox: 9,7m20217,451,010,000,000
Xe tải thùng kínCont: 9,7m20217,61,010,000,000
Xe tải thùng PaletCont: 9,7m20217,151,025,000,000
Xe tải thùng cánhdơi: 9,7m20216,91,140,000,000
Xe tải Dongfengchở xemáy: 9,85m cao 2,66m20217,151,045,000,000
Xe tải Dongfengchở ô tô: 9,85m cao2,85m20216,91,150,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chânđộngcơ 270Hp   
Xe tải Dongfeng 3 chân satxi 270Hp2021 1,170,000,000
Xe tải thùng bạt 9,5m2021131,266,000,000
Xe tải thùng lửng 9,5m202113,51,240,000,000
Xe tải thùng kínInox 9,5m202112,21,290,000,000
Xe tải DongfengPaletInox 9,3m cao 2,53m2021121,300,000,000
Xe tải thùng kínCont 9,5m202112,11,300,000,000
Xe tải DongfengPaletCont 9,7m cao 2,53m2021121,315,000,000
Xe tải thùng cánhdơi 9,5m2021111,420,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chânđộngcơ 315Hp   
Xe satxi 4 chân 3152021 1,390,000,000
Xe tải thùng bạt 9,5m202117,91,486,000,000
Xe tải thùng lửng 9,5m202117,91,460,000,000
Xe tải thùng kínInox 9,5m2021171,510,000,000
Xe tải thùng PaletInox 9,3m202116,81,520,000,000
Xe tải thùng kínCont 9,5m2021171,520,000,000
Xe tải thùng PaletCont 9,3m202116,81,535,000,000
Xe tải thùng cánhdơi 9,5m2021161,640,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chânđộngcơ 315Hp nóccao + 10tr   
Xe ben + xeđầukéo   
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp201914,69/13,691,570,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin202140/39,0701,130,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault202140/39,0701,170,000,000

Giá bán xe tải Dongfeng, bảng giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy cập nhật tháng 7/2021

Loại xe Giá công bố 
Xe B180 Dongfeng satxi ngắn
Xe B180 Satxi ngắn855,000,000
Thùng bạt: 7,5*2,36*2.15m925,000,000
Thùng lửng: 7,5*2,36*0,6m910,000,000
Thùng kín Inox: 7,85*2,39*2,35m945,000,000
Thùng Palet Inox: 7,85*2,39*2,58m955,000,000
Thùng kín cont: 7,85*2,39*2,35m955,000,000
Thùng Palet cont: 7,85*2,39*2,58m965,000,000
Thùng cánh dơi: 7,85*2,36*2,35m1,065,000,000
Xe B180 Dongfeng satxi dài
Xe B180 Satxi dài885,000,000
Thùng bạt: 9,5*2,36*2.15m975,000,000
Thùng lửng: 9,5*2,36*0,6m995,000,000
Thùng chở bồn inox: 9,5*2,36*2,66m1,005,000,000
Thùng kín Inox: 9,7*2,39*2,35m995,000,000
Thùng Palet Inox: 9,7*2,39*2,58m1,005,000,000
Thùng kín Cont: 9,7*2,39*2,35m1,005,000,000
Thùng Palet Cont: 9,7*2,38*2,58m1,020,000,000
Thùng cánh dơi 9,5m1,135,000,000
Thùng chở xe máy: (9,85*2,35*1,28/2,67m)1,040,000,000
Thùng chở ô tô: 9,85*2,26*3,2/2,85m1,145,000,000
Xe tải 3 chân Dongfeng động cơ 270Hp
Xe Satxi 3 chân 270Hp1,165,000,000
Thùng bạt: 9,5*2,36*2.15m1,255,000,000
Thùng lửng: 9,5*2,36*0,6m1,235,000,000
Thùng chở bồn inox1,275,000,000
Thùng kín Inox: 9,7*2,39*2,35m1,275,000,000
Thùng Palet Inox: 9,7*2,39*2,58m1,285,000,000
Thùng kín Cont: 9,7*2,39*2,35m1,285,000,000
Thùng Palet Cont: 9,7*2,38*2,58m1,300,000,000
Thùng cánh dơi 9,5m1,415,000,000
Xe tải 4 chân Dongfeng động cơ 315Hp nóc thấp 1 giường
Xe Satxi 4 chân 3151,385,000,000
Thùng bạt: 9,5*2,36*2.15m1,475,000,000
Thùng lửng: 9,5*2,36*0,6m1,455,000,000
Thùng chở bồn inox1,495,000,000
Thùng kín Inox: 9,7*2,39*2,35m1,495,000,000
Thùng Palet Inox: 9,7*2,39*2,58m1,505,000,000
Thùng kín Cont: 9,7*2,39*2,35m1,505,000,000
Thùng Palet Cont: 9,7*2,38*2,58m1,520,000,000
Thùng cánh dơi 9,5m1,635,000,000
Xe tải 4 chân Dongfeng nóc cao 2 giường cơ bản giống nóc thấp.  Giá + 10tr 
Xe ben + đầu kéo Dongfeng 
Xe ben 2 chân 8 tấn(4x2) 180Hp935,000,000
Xe ben 3 chân(6x4) 385Hp1,465,000,000
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp1,565,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp động cơ Cummin Mỹ1,130,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp động cơ Renault - Pháp1,165,000,000

Giá bán xe tải Dongfeng, bảng giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy cập nhật tháng 4/2021

Tên xeGiá bán (VNĐ)
Xe Dongfeng B180 satxi ngắn855,000,000
Xe tải Dongfeng B180 thùng lửng 8m900,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 7,5m910,000,000
Xe tải Dongfeng thùng kı́n inox 7,85m940,000,000
Xe Dongfeng B180 thùng cont 7,85m965,000,000
Xe tải thùng Dongfeng cánh dơi 7,85m (bửng nhôm)1,065,000,000
Xe tải Dongfeng satxi dài885,000,000
Xe tải Dongfeng thùng lửng 9,5m960,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 9,5m970,000,000
Xe tải Dongfeng thùng kı́n inox (2,35m)995,000,000
Xe tải B180 thùng balet inox(2,58m)1,010,000,000
Xe tải Dongfeng thùng cont (2,35m)1,005,000,000
Xe Dongfeng B180 thùng balet cont (2,58m)1,020,000,000
Xe tải thùng Dongfeng cánh dơi 9,7m (bửng nhôm)1,135,000,000
Xe Dongfeng satxi 4 chân 315Hp1,385,000,000
Xe tải thùng lửng 4 chân Dongfeng1,460,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 4 chân1,475,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng kı́n inox (2,35m)1,495,000,000
Xe tải Dongfeng B180 4 chân thùng balet inox (2,58m)1,510,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng cont (2,35m)1,505,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng balet cont (2,58m)1,520,000,000
Xe tải thùng 4 chân Dongfeng cánh dơi 9,7m (bửng nhôm)1,635,000,000
Xe Ben 2 chân Dongfeng 180Hp935,000,000
Xe Ben Dongfeng 3 chân 380Hp1,465,000,000
Xe Ben Dongfeng 4 chân 380Hp1,565,000,000

 

Bảng giá bán xe tải Dongfeng, giá xe đầu kéo dongfeng và giá xe ben dongfeng cập nhật tháng 3/2021

Giá xe tải dongfeng đóng thùng
Giá xe tải Dongfeng B180 thùng dài 7.5m 875.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng B180 thùng dài 9m5 915.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng B180 thùng kín 7m8 895.000.000 VNĐ
Giá xe tải dongfeng B180 thùng container  9m7 (0 cửa sườn 9.7*2.4*2.3)955.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng B180 thùng kín 9m7 inox930.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng 4 chân thùng 9m5 1.455.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng 9 tấn (thùng mui bạt 7m5)875.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng 8 tấn (thùng mui bạt 9m5)915.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng 17.9 tấn 4 chân (thùng mui bạt 9m5)1.455.000.000 VNĐ
Giá xe ben dongfeng Hoàng Huy
Giá xe Ben dongfeng 8 tấn 2 chân Hoàng Huy935.000.000 VNĐ
Giá xe Ben dongfeng 3 chân Hoàng Huy 1.465.000.000 VNĐ
Giá xe Ben dongfeng 4 chân Hoàng Huy  1.565.000.000 VNĐ
Giá xe đầu kéo dongfeng Hoàng Huy
Giá xe đầu kéo Dongfeng 420HP 1.165.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu 
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  3 tấn  Liên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  5 tấn  Liên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  7 tấn  Liên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  8 tấn  Liên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  9 tấn  Liên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  10 tấnLiên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  12 tấnLiên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  15 tấn  Liên hệ

Tất cả các dòng xe tải, xe ben, xe chuyên dụng , xe môi trường dongfeng và cùng những chương trình khuyến mại lớn dành cho khách hàng khi mua xe dongfeng Hoàng Huy thường xuyên được Long Biên Auto cập nhật mới nhất.
Xe tải dongfeng Hoàng Huy là dòng xe sử dụng động cơ tiên tiến đến từ Pháp, Mỹ do tập đoàn Dongfeng Hồ Bắc Trung Quốc sản xuất và được nhập khẩu nguyên chiếc bởi Tập Đoàn Hoàng Huy vào Việt Nam. Long Biên Auto là đại lý 3s Hoàng Huy chi nhánh tại Hà Nội chuyên cung cấp, sửa chữa các dòng xe tải dongfeng Hoàng Huy uy tín - giao xe nhanh - hỗ trợ và ưu đãi giá cực lớn
Long Biên Auto gửi khách hàng bảng giá mới cập nhật về tất cả các dòng xe tải dongfeng Hoàng Huy hiện nay

xe-tai-dongfeng

Giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy cập nhật tháng 12/2020

Giá xe tải dongfeng đóng thùng
Giá xe tải Dongfeng B180 thùng dài 7.5m Hết xe
Giá xe tải Dongfeng B180 thùng dài 9m5 910.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng B180 thùng kín 7m8 880.000.000
Giá xe tải Dongfeng B180 thùng kín 9m7 925.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng 4 chân thùng 9m5 1.405.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng 9 tấn870.000.000
Giá xe tải Dongfeng 8 tấn 910.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng 17.9 tấn 4 chân 1.405.000.000 VNĐ
Giá xe ben dongfeng Hoàng Huy
Giá xe Ben dongfeng 8 tấn 2 chân Hoàng Huy  885.000.000 vnđ
Giá xe Ben dongfeng 3 chân Hoàng Huy 1.400.000.000 vnđ
Giá xe Ben dongfeng 4 chân Hoàng Huy  1.550.000.000 vnđ
Giá xe đầu kéo dongfeng Hoàng Huy
Giá xe đầu kéo Dongfeng 420HP 1.165.000.000 VNĐ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu 
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  3 tấn  Liên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  5 tấn  Liên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  7 tấn  Liên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  8 tấn  Liên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  9 tấn  Liên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  10 tấn  Liên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  12 tấn  Liên hệ
Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu  15 tấn  Liên hệ

Giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy cập nhật tháng 11/2020

- Giá xe tải Dongfeng B180 thùng dài 7.5m: Đang cập nhật
- Giá xe tải Dongfeng B180 thùng dài 9m5: 910.000.000 VNĐ
- Giá xe tải Dongfeng B180 thùng kín 7m8: Đang cập nhật
- Giá xe tải Dongfeng B180 thùng kín 9m7: 925.000.000 VNĐ
- Giá xe tải Dongfeng 4 chân thùng 9m5: 1.405.000.000 VNĐ
- Giá xe tải Dongfeng 9 tấn: Đang cập nhật
- Giá xe tải Dongfeng 8 tấn: 910.000.000 VNĐ
- Giá xe tải Dongfeng 17.9 tấn 4 chân: 1.405.000.000 VNĐ

Giá xe ben dongfeng Hoàng Huy

xe-ben-dongfeng

- Giá xe Ben dongfeng 8 tấn 2 chân Hoàng Huy : 885.000.000 VNĐ
- Giá xe Ben dongfeng 3 chân Hoàng Huy : 1.400.000.000 VNĐ
- Giá xe Ben dongfeng 4 chân Hoàng Huy : 1.500.000.000 VNĐ

Giá xe đầu kéo dongfeng Hoàng Huy

- Giá xe đầu kéo Dongfeng 420HP: 1.165.000.000 VNĐ

Giá xe tải dongfeng gắn cẩu tự hành

xe-tai-gan-cau-dongfeng

Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Dongyang:

- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Dongyang 3 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Dongyang 5 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Dongyang 7 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Dongyang 8 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Dongyang 9 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Dongyang 10 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Dongyang 12 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Dongyang 15 tấn : Liên hệ

Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Unic:

- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Unic 3 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Unic 5 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Unic 7 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Unic 8 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Unic 9 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Unic 10 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Unic 12 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Unic 15 tấn : Liên hệ

Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Atom:

- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Atom 3 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Atom 5 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Atom 7 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Atom 8 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Atom 9 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Atom 10 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Atom 12 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Atom 15 tấn : Liên hệ

Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan:

- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan 3 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan 5 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan 7 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan 8 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan 9 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan 10 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan 12 tấn : Liên hệ
- Giá xe tải Dongfeng gắn cẩu Soosan 15 tấn : Liên hệ
Ngoài ra chúng tôi còn lắp các dòng xe cẩu Kanglim, HTC.....

Giá xe tải dongfeng chuyên dụng và môi trường

- Giá xe bồn chở xăng dầu Dongfeng (4m3, 6m3, 11m3, 12m3, 16m3, 22m3): Đang cập nhật
- Giá xe bồn chở thức ăn gia súc Dongfeng: Đang cập nhật
- Giá xe bồn chở xi măng rời, xi măng xá, tro bay Dongfeng 20m3: Đang cập nhật
- Giá xe phun nước rửa đường Dongfeng (5m3, 9m3, 10m3, 12m3, 13m3, 17m3, 20m3) : Đang cập nhật
- Giá xe trộn bê tông Dongfeng (10m3, 12m3): Đang cập nhật
- Giá xe cứu hộ sàn trượt Dongfeng : Đang cập nhật
- Giá xe nâng đầu chở máy công trình Dongfeng: Đang cập nhật
- Giá xe ép rác Dongfeng (6m3, 9m3, 14m3, 20m3, 22m3): Đang cập nhật
- Giá xe chở bùn Dongfeng thùng rời (3m3, 4m3, 5m3, 6m3, 8m3, 10m3):  Đang cập nhật
- Giá xe hút bùn, hút bể phốt, hút hầm cầu Dongfeng: Đang cập nhật

Bình luận
Anh Chị