Tin tức
trang chủ / Tin tức / Giá xe tải Faw, giá xe đầu kéo Faw 2022

Giá xe tải Faw, giá xe đầu kéo Faw 2022

19/03/2021
68
0
Bảng giá xe Faw được Long Biên Auto cập nhật giá xe tải faw , giá xe đầu kéo faw mới nhất và các chương trình khuyến mại khi mua xe Faw nhanh nhất gửi tới Quý khách hàng

Giá xe tải Faw và giá xe đầu kéo Faw được chúng tôi thường xuyên cập nhật hàng tháng và các chương trình khuyến mại mới nhất gửi đến Quý khách hàng

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 11/2022 mới nhất

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 11/2022
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp847,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,253,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m885,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m915,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m935,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m985,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m996,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m1,041,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L922,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L1,035,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,055,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,075,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 10/2022 mới nhất

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 10/2022
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp832,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,238,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m884,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m914,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m934,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m984,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m995,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m1,040,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L921,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L1,034,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,054,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,074,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 9/2022 mới nhất

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 9/2022
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp830,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,236,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m882,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m912,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m932,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m982,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m993,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m1,038,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L919,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L1,032,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,052,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,072,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 8/2022 mới nhất

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 8/2022
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp828,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,234,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m880,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m910,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m930,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m980,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m991,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m1,036,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L917,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L1,030,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,050,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,070,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 7/2022 mới nhất

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 7/2022
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp826,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,232,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m878,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m908,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m928,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m978,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m989,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m1,034,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L915,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L1,028,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,048,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,068,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 6/2022 mới nhất

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 6/2022
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp824,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,230,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m876,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m906,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m926,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m976,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m987,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m1,032,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L913,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L1,026,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,046,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,066,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 5/2022 mới nhất

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 5/2022
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp823,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,229,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m875,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m905,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m925,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m975,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m986,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m1,031,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L912,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L1,025,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,045,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,065,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 4/2022 mới nhất

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 4/2022
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp833,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,239,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m876,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m907,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m926,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m976,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m996,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m1,032,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L932,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L1,035,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,055,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,075,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 3/2022 mới nhất

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 3/2022
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp813,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,209,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m856,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m887,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m906,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m956,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m976,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m1,012,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L912,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L1,015,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,035,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,055,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 2/2022

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 2/2022
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp812,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,208,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m855,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m886,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m905,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m955,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m975,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m1,011,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L911,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L1,014,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,034,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,054,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 1/2022

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 1/2022
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp810,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,206,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m853,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m884,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m903,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m953,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m973,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m1,009,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L909,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L1,012,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,032,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,052,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 12/2021 mới nhất

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 12/2021
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp795,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,191,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m838,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m869,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m888,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m938,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m958,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m994,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L894,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L997,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,017,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,037,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 11/2021

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 11/2021
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp793,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,189,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m823,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m854,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m873,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m923,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m943,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m979,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L879,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L982,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,002,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,022,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 10/2021

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 10/2021
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp791,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,187,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m821,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m852,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m871,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m921,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m941,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m977,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L877,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L980,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L1,000,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,020,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 09/2021

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 9/2021
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp789,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH61,185,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m819,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m850,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m869,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m919,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m939,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m975,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L875,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L978,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L998,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L1,018,000,000

Cập nhật bảng giá xe Faw tháng 08/2021

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 8/2021
Loạixe + thùng xeTảitrọng(tấn)Giá xe
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp31,885790,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH640/38,421,185,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 8m8,4820,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 8m8,35850,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 8,25m7,7870,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,5m7,35920,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m6,8940,000,000
Xe tải Faw thùng Palet container Faw 9,7m6,7975,000,000
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L 875,000,000
Xe tải Faw thùng mui bạt 9,7m Cabin J6L8978,000,000
Xe tải Faw thùng kín inox 9,7m Cabin J6L7,5998,000,000
Xe tải Faw thùng kín container 9,7m Cabin J6L7,31,018,000,000

Sau đây là giá xe tải Faw, giá xe đầu kéo Faw cập nhật trong tháng 3/2021

BẢNG GIÁ XE FAW 2021
xe tải faw  thùng  mui 8m 810.000.000 VNĐ
xe tải faw thùng  mui 9m5 910.000.000 VNĐ
xe tải faw thùng  kín 9m7 inox930.000.000 VNĐ
xe tải faw thùng  kín inox 8m 840.000.000 VNĐ
xe tải faw thùng kín kiểu container 9m72 965.000.000 VNĐ
xe tải faw thùng kín kiểu container 8m25 860.000.000 VNĐ
Xe đầu kéo Faw 1 cầu790.000.000 VNĐ
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 420hp1.150.000.000 VNĐ
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430hp cabin JH61.180.000.000 VNĐ

Xe Faw là thương hiệu của một trong bốn tập đoàn lớn nhất ở Trung Quốc đó chính là Faw. Được đại lý 3S Long Biên Auto nhập khẩu nguyên chiếc và cung cấp xe tải Faw , xe đầu kéo Faw tại thị trường Việt Nam.  Đây là dòng xe nổi bật với kiểu dáng bắt mắt sang trọng, động cơ mạnh mẽ vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu cao cùng với hệ thống sắt xi làm bằng thép gia cường chắc chắn giúp xe phù hợp với mọi địa hình phức tạp tại Việt Nam. Đặc biệt giá xe tải Faw hay giá xe đầu kéo Faw luôn tốt so với các dòng xe cùng phân khúc trên thị trường.

 

 

Bình luận
Anh Chị