Tin tức
trang chủ / Tin tức / Bảng giá mooc xương CIMC 2023 , giá xe mooc sàn CIMC 2023

Bảng giá mooc xương CIMC 2023 , giá xe mooc sàn CIMC 2023

21/12/2020
288
0
Bảng giá mooc xương CIMC 2023 , giá xe mooc sàn CIMC 2023

Bảng giá mooc xương CIMC 2023 , giá xe mooc sàn CIMC 2023 mới nhất 

Bảng giá mooc 7/2023

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MOOC 7/2023
Tên Moocmàu sắcGiá bán
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feetmàu xanh315000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20màu xanh375000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5màu xanh370000000
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5màu xanh380000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20màu xanh385000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5màu xanh375000000
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20màu xanh410000000

Bảng giá mooc 6/2023

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MOOC 6/2023
Tên Moocmàu sắcGiá bán
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feetmàu xanh311000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20màu xanh371000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5màu xanh366000000
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5màu xanh376000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20màu xanh381000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5màu xanh371000000
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20màu xanh406000000

Bảng giá mooc 5/2023

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MOOC 5/2023
Tên Moocmàu sắcGiá bán
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feetmàu xanh310000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20màu xanh370000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5màu xanh365000000
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5màu xanh375000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20màu xanh380000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5màu xanh370000000
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20màu xanh405000000

Bảng giá mooc 4/2023

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MOOC 4/2023
Tên Moocmàu sắcGiá bán
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feetmàu xanh308000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20màu xanh368000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5màu xanh363000000
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5màu xanh373000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20màu xanh378000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5màu xanh368000000
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20màu xanh403000000

Bảng giá mooc 3/2023

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MOOC 3/2023
Tên Moocmàu sắcGiá bán
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feetmàu xanh307000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20màu xanh367000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5màu xanh362000000
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5màu xanh372000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20màu xanh377000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5màu xanh367000000
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20màu xanh402000000

Bảng giá mooc 2/2023

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MOOC 2/2023
Tên Moocmàu sắcGiá bán
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feetmàu xanh305000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20màu xanh365000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5màu xanh360000000
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5màu xanh370000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20màu xanh375000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5màu xanh365000000
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20màu xanh400000000

Bảng giá mooc 1/2023

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MOOC 1/2023
Tên Moocmàu sắcGiá bán
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feetmàu xanh303000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20màu xanh363000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5màu xanh358000000
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5màu xanh368000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20màu xanh373000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5màu xanh363000000
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20màu xanh398000000

 

Bảng giá mooc 12/2022

Tên MoocGiá bánmàu sắc
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet293000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20353000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5348000000màu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5358000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20363000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5353000000màu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20388000000màu xanh

 

Bình luận
Anh Chị