Tin tức
trang chủ / Tin tức / Bảng giá mooc xương CIMC 2023 , giá xe mooc sàn CIMC 2023

Bảng giá mooc xương CIMC 2023 , giá xe mooc sàn CIMC 2023

21/12/2020
21
0
Bảng giá mooc xương CIMC 2023 , giá xe mooc sàn CIMC 2023

Bảng giá mooc xương CIMC 2023 , giá xe mooc sàn CIMC 2023 mới nhất 

Bảng giá mooc 1/2023

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MOOC 1/2023
Tên Moocmàu sắcGiá bán
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feetmàu xanh303000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20màu xanh363000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5màu xanh358000000
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5màu xanh368000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20màu xanh373000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5màu xanh363000000
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20màu xanh398000000

 

Bảng giá mooc 12/2022

Tên MoocGiá bánmàu sắc
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet293000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20353000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5348000000màu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5358000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20363000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5353000000màu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20388000000màu xanh

 

Bình luận
Anh Chị