Bảng giá xe
trang chủ / Tin tức / Bảng giá xe / BẢNG BÁO GIÁ XE TẢI 2021/2022 - GIÁ XE ĐẦU KÉO MỸ 2021/2022

BẢNG BÁO GIÁ XE TẢI 2021/2022 - GIÁ XE ĐẦU KÉO MỸ 2021/2022

06/11/2020
31
0
Long Biên Auto chuyên cập nhật bảng giá xe đầu kéo mỹ 2021/2022 mới nhất

Bảng giá xe đầu kéo mỹ 2021 | Bảng giá xe tải dongfeng 2021 Hoàng Huy mới nhất đang cập nhật

LONG BIÊN AUTO đang cập nhật bảng giá xe tải dongfeng 2022 và bảng giá xe đầu kéo Mỹ 2022 mới nhất và sẽ gửi thông tin sớm nhất cho khách hàng

Cập nhật bảng giá  xe tải dongfeng, giá bán xe đầu kéo mỹ tháng 10/2021

BẢNG GIÁ XE THÁNG 10/2021
LoạixeNămsxTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe B180 Satxingắn2021 861,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 7,5m20219929,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 7,5m20219,2916,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox: 7,85m20218,3951,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 7,85m20218,2961,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín cont: 7,85m20218,15961,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet cont: 7,85m20218,15971,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 7,85m20217,81,071,000,000
Xe B180 Satxidài2021 891,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 9,5m20218981,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 9,5m20218,1961,000,000
Xe tải Dongfeng B180 chở bồn inox: 9,7m2021 1,001,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox: 9,7m20217,41,001,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 9,7m20217,451,011,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont: 9,7m20217,61,011,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont: 9,7m20217,151,026,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 9,7m20216,91,141,000,000
Xe tải Dongfeng chở  xe máy: 9,85m cao 2,66m20217,151,046,000,000
Xe tải Dongfeng chở ô tô: 9,85m cao2,85m20216,91,151,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân Satxi 270Hp2021 1,171,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m2021131,267,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202113,51,241,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox 9,5m202112,21,291,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Inox 9,3m cao 2,53m2021121,301,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m202112,11,301,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Cont 9,7m cao 2,53m2021121,316,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánhdơi 9,5m2021111,421,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Satxi 315Hp2021 1,391,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m202117,91,487,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202117,91,461,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox 9,5m2021171,511,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox 9,3m202116,81,521,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m2021171,521,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont 9,3m202116,81,536,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi 9,5m2021161,641,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân động cơ 315Hp nóccao + 10tr   
Xe ben + xeđầukéo   
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp201914,69/13,691,571,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin202140/39,0701,131,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault202140/39,0701,171,000,000
Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy động cơ N13- Xe 1 giường Model 2015  Liên hệ đặt hàng
Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy động cơ N13- Xe 2 giường Model 2015  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ số tự động  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 1 giường nóc trung  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 2 giường nóc trung  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ Cummins  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ Cummins  Liên hệ đặt hàng
Đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13- Model 2016  Liên hệ đặt hàng
Đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13- Model 2016  Liên hệ đặt hàng

Cập nhật bảng giá  xe tải dongfeng, giá bán xe đầu kéo mỹ tháng 09/2021

BẢNG GIÁ XE THÁNG 9/2021
LoạixeNămsxTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe B180 Satxingắn2021 859,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 7,5m20219927,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 7,5m20219,2914,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox: 7,85m20218,3949,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 7,85m20218,2959,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín cont: 7,85m20218,15959,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet cont: 7,85m20218,15969,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 7,85m20217,81,069,000,000
Xe B180 Satxidài2021 889,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 9,5m20218979,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 9,5m20218,1959,000,000
Xe tải Dongfeng B180 chở bồn inox: 9,7m2021 999,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox: 9,7m20217,4999,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 9,7m20217,451,009,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont: 9,7m20217,61,009,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont: 9,7m20217,151,024,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 9,7m20216,91,139,000,000
Xe tải Dongfeng chở  xe máy: 9,85m cao 2,66m20217,151,044,000,000
Xe tải Dongfeng chở ô tô: 9,85m cao2,85m20216,91,149,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân Satxi 270Hp2021 1,169,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m2021131,265,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202113,51,239,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox 9,5m202112,21,289,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Inox 9,3m cao 2,53m2021121,299,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m202112,11,299,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Cont 9,7m cao 2,53m2021121,314,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánhdơi 9,5m2021111,419,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Satxi 315Hp2021 1,389,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m202117,91,485,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202117,91,459,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox 9,5m2021171,509,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox 9,3m202116,81,519,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m2021171,519,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont 9,3m202116,81,534,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi 9,5m2021161,639,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân động cơ 315Hp nóccao + 10tr   
Xe ben + xeđầukéo   
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp201914,69/13,691,569,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin202140/39,0701,129,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault202140/39,0701,169,000,000
Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy động cơ N13- Xe 1 giường Model 2015  Liên hệ đặt hàng
Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy động cơ N13- Xe 2 giường Model 2015  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ số tự động  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 1 giường nóc trung  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 2 giường nóc trung  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ Cummins  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ Cummins  Liên hệ đặt hàng
Đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13- Model 2016  Liên hệ đặt hàng
Đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13- Model 2016  Liên hệ đặt hàng

Cập nhật bảng giá  xe tải dongfeng, giá bán xe đầu kéo mỹ tháng 08/2021

BẢNG GIÁ XE THÁNG 8/2021
LoạixeNămsxTảitrọng(tấn)Giá côngbố
Xe B180 Satxingắn2021 860,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 7,5m20219928,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 7,5m20219,2915,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox: 7,85m20218,3950,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 7,85m20218,2960,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín cont: 7,85m20218,15960,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet cont: 7,85m20218,15970,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 7,85m20217,81,070,000,000
Xe B180 Satxidài2021 890,000,000
Xe tải Dongfeng B180 mui bạt: 9,5m20218980,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng: 9,5m20218,1960,000,000
Xe tải Dongfeng B180 chở bồn inox: 9,7m2021 1,000,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox: 9,7m20217,41,000,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox: 9,7m20217,451,010,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont: 9,7m20217,61,010,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont: 9,7m20217,151,025,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi: 9,7m20216,91,140,000,000
Xe tải Dongfeng chở  xe máy: 9,85m cao 2,66m20217,151,045,000,000
Xe tải Dongfeng chở ô tô: 9,85m cao2,85m20216,91,150,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân Satxi 270Hp2021 1,170,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m2021131,266,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202113,51,240,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kínInox 9,5m202112,21,290,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Inox 9,3m cao 2,53m2021121,300,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m202112,11,300,000,000
Xe tải Dongfeng Palet Cont 9,7m cao 2,53m2021121,315,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánhdơi 9,5m2021111,420,000,000
Xe tải dongfeng 4 chân Satxi 315Hp2021 1,390,000,000
Xe tải Dongfeng B180 bạt 9,5m202117,91,486,000,000
Xe tải Dongfeng B180 lửng 9,5m202117,91,460,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Inox 9,5m2021171,510,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Inox 9,3m202116,81,520,000,000
Xe tải Dongfeng B180 kín Cont 9,5m2021171,520,000,000
Xe tải Dongfeng B180 Palet Cont 9,3m202116,81,535,000,000
Xe tải Dongfeng B180 cánh dơi 9,5m2021161,640,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân động cơ 315Hp nóccao + 10tr   
Xe ben + xeđầukéo   
Xe ben 4 chân(8x4) 385Hp201914,69/13,691,570,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp máyCummin202140/39,0701,130,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp máy Renault202140/39,0701,170,000,000
Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy động cơ N13- Xe 1 giường Model 2015  Liên hệ đặt hàng
Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy động cơ N13- Xe 2 giường Model 2015  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ số tự động  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 1 giường nóc trung  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 2 giường nóc trung  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ Cummins  Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ Cummins  Liên hệ đặt hàng
Đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13- Model 2016  Liên hệ đặt hàng
Đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13- Model 2016  Liên hệ đặt hàng

Bảng giá bán xe tải Dongfeng, giá bán xe đầu kéo Mỹ tháng 7/2021

Tên xeGiá bán (VNĐ)
Giá bán xe tải Dongfeng Hoàng Huy
Xe Dongfeng B180 satxi ngắn855,000,000
Xe tải Dongfeng B180 thùng lửng 7.5m910,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 7,5m925,000,000
Xe tải Dongfeng thùng kı́n inox 7,85m955,000,000
Xe Dongfeng B180 thùng cont 7,85m965,000,000
Xe tải thùng Dongfeng cánh dơi 7,85m (bửng nhôm)1,065,000,000
Xe tải Dongfeng satxi dài885,000,000
Xe tải Dongfeng thùng lửng 9,5m995,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 9,5m975,000,000
Xe tải Dongfeng thùng kı́n inox (2,35m)995,000,000
Xe tải B180 thùng balet inox(2,58m)1,005,000,000
Xe tải Dongfeng thùng cont (2,35m)1,005,000,000
Xe Dongfeng B180 thùng balet cont (2,58m)1,020,000,000
Xe tải thùng Dongfeng cánh dơi 9,5m (bửng nhôm)1,135,000,000
Xe Dongfeng satxi 4 chân 315Hp1,385,000,000
Xe tải thùng lửng 4 chân Dongfeng1,460,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 4 chân1,475,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng kı́n inox (2,35m)1,495,000,000
Xe tải Dongfeng B180 4 chân thùng balet inox (2,58m)1,510,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng cont (2,35m)1,505,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng balet cont (2,58m)1,520,000,000
Xe tải thùng 4 chân Dongfeng cánh dơi 9,5m (bửng nhôm)1,635,000,000
Xe Ben 2 chân Dongfeng 180Hp935,000,000
Xe Ben Dongfeng 3 chân 380Hp1,465,000,000
Xe Ben Dongfeng 4 chân 380Hp1,565,000,000
Giá bán xe đầu kéo Mỹ
Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy động cơ N13- Xe 1 giường Model 2015Liên hệ đặt hàng
Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy động cơ N13- Xe 2 giường Model 2015Liên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ số tự độngLiên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 1 giường nóc trungLiên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 2 giường nóc trungLiên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ CumminsLiên hệ đặt hàng
Xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ CumminsLiên hệ đặt hàng
Đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13- Model 2016Liên hệ đặt hàng
Đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13- Model 2016Liên hệ đặt hàng

Bảng giá bán xe tải Dongfeng, giá bán xe đầu kéo Mỹ tháng 4/2021

Tên xeGiá bán (VNĐ)
Giá bán xe tải Dongfeng Hoàng Huy
Xe Dongfeng B180 satxi ngắn855,000,000
Xe tải Dongfeng B180 thùng lửng 8m900,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 7,5m910,000,000
Xe tải Dongfeng thùng kı́n inox 7,85m940,000,000
Xe Dongfeng B180 thùng cont 7,85m965,000,000
Xe tải thùng Dongfeng cánh dơi 7,85m (bửng nhôm)1,065,000,000
Xe tải Dongfeng satxi dài885,000,000
Xe tải Dongfeng thùng lửng 9,5m960,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 9,5m970,000,000
Xe tải Dongfeng thùng kı́n inox (2,35m)995,000,000
Xe tải B180 thùng balet inox(2,58m)1,010,000,000
Xe tải Dongfeng thùng cont (2,35m)1,005,000,000
Xe Dongfeng B180 thùng balet cont (2,58m)1,020,000,000
Xe tải thùng Dongfeng cánh dơi 9,7m (bửng nhôm)1,135,000,000
Xe Dongfeng satxi 4 chân 315Hp1,385,000,000
Xe tải thùng lửng 4 chân Dongfeng1,460,000,000
Xe tải Dongfeng thùng mui bạt 4 chân1,475,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng kı́n inox (2,35m)1,495,000,000
Xe tải Dongfeng B180 4 chân thùng balet inox (2,58m)1,510,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng cont (2,35m)1,505,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng balet cont (2,58m)1,520,000,000
Xe tải thùng 4 chân Dongfeng cánh dơi 9,7m (bửng nhôm)1,635,000,000
Xe Ben 2 chân Dongfeng 180Hp935,000,000
Xe Ben Dongfeng 3 chân 380Hp1,465,000,000
Xe Ben Dongfeng 4 chân 380Hp1,565,000,000
Giá bán xe đầu kéo Mỹ
Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy động cơ N13- Xe 1 giường Model 20151,115,000,000
Đầu kéo Mỹ Hoàng Huy động cơ N13- Xe 2 giường Model 20151,140,000,000
Xe đầu kéo Mỹ số tự động1,075,000,000
Xe đầu kéo Mỹ 1 giường nóc trung1,075,000,000
Xe đầu kéo Mỹ 2 giường nóc trung1,080,000,000
Xe đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ Cummins1,298,000,000
Xe đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ Cummins1,325,000,000
Đầu kéo Mỹ 1 giường động cơ N13- Model 20161,225,000,000
Đầu kéo Mỹ 2 giường động cơ N13- Model 20161,250,000,000

Giá bán xe tải, xe đầu kéo Mỹ tháng 3/2021

STTTên xeThương hiệuGiá xe
1Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường N13 model 2016International1.175.000.000 vnđ
2Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường N13 model 2016International1.200.000.000 vnđ
3Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường cummins model 2016International1.298.000.000 vnđ
4Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường cummins model 2016International1.325.000.000 vnđ
5Giá xe đầu kéo mỹ 0 giường N13 model 2015International955.000.000 vnđ
6Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường N13 model 2015International1.085.000.000 vnđ
7Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường N13 model 2015International1.060.000.000 vnđ
8Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường Cummins model 2015International1.268.000.000 vnđ
9Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường Cummins model 2015International1.295.000.000 vnđ
10Giá xe đầu kéo mỹ số tự độngInternational1.045.000.000 vnđ
11Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường nóc trungInternational1.085.000.000 vnđ
12Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường nóc trungInternational1.120.000.000 vnđ
13Giá xe tải dongfeng 8 tấn thùng 9m5Dongfeng915.000.000 vnđ
14Giá xe tải dongfeng 9 tấn thùng 7m5Dongfeng875.000.000 vnđ
15Giá xe tải dongfeng thùng 9m7Dongfeng930.000.000 vnđ
16Giá xe tải thùng dongfeng 4 chânDongfeng1.455.000.000 vnđ
17Giá xe ben dongfeng 2 chân Hoàng HuyDongfeng935.000.000 vnđ
18Giá xe ben dongfeng 3 chân Hoàng HuyDongfeng1.465.000.000 vnđ
19Giá xe ben dongfeng 4 chân Hoàng HuyDongfeng1.565.000.000 vnđ
20Giá xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn , 10 tấn, 7 tấn, 5 tấn , 3 tấnSoosan, kanglim, Unic, Dongyang, AtomLiên hệ 
21Giá xe bồn trộn bê tôngdongfeng, hyundai, howo, hinoLiên hệ 
22Giá xe phun nước rửa đường 3 khối, 6 khối, 5 khối, 9 khối, 20 khối, 22 khối dongfengliên hệ
23Giá xe nâng đầu chở máy công trình 2 chân, 4 chân, 3 chândongfengLiên hệ
24Giá xe xitec chở xăng dầu 6 khối, 9 khối , 12 khối , 15 khối, 20 khối, 22 khốidongfengLiên hệ
25Giá xe thang nâng người lên cao 9m,12m 16m , 20mdongfengLiên hệ
26Giá sơ ri mooc lùn chở máy - XE PHOOC LÙNDOOSUNG-CIMCLiên hệ
27Giá xe quét đường hút bụidongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thacoLiên hệ
28Giá xe hút bể phốtdongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
29Giá xe bồn chở xi măngdongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
30Giá xe xitec chở axitdongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
31Giá xe xitec chở dầu ăn, sữadongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ

 

Giá bán xe tải, xe đầu kéo Mỹ tháng 1/2021

STTTên xeThương hiệuGiá xe
1Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường N13 model 2016International1.095.000.000 vnđ
2Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường N13 model 2016International1.120.000.000 vnđ
3Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường cummins model 2016International1.218.000.000 vnđ
4Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường cummins model 2016International1.245.000.000 vnđ
5Giá xe đầu kéo mỹ 0 giường N13 model 2015International905.000.000 vnđ
6Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường N13 model 2015International1.035.000.000 vnđ
7Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường N13 model 2015International1.010.000.000 vnđ
8Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường Cummins model 2015International1.218.000.000 vnđ
9Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường Cummins model 2015International1.245.000.000 vnđ
10Giá xe đầu kéo mỹ số tự độngInternational995.000.000 vnđ
11Giá xe đầu kéo mỹ 1 giường nóc trungInternational1.035.000.000 vnđ
12Giá xe đầu kéo mỹ 2 giường nóc trungInternational1.060.000.000 vnđ
13Giá xe tải dongfeng 8 tấn thùng 9m5Dongfeng825.000.000 vnđ
14Giá xe tải dongfeng 9 tấn thùng 7m5Dongfeng925.000.000 vnđ
15Giá xe tải dongfeng thùng 9m7Dongfeng930.000.000 vnđ
16Giá xe tải thùng dongfeng 4 chânDongfeng1.400.000.000 vnđ
17Giá xe ben dongfeng 2 chân Hoàng HuyDongfeng880.000.000 vnđ
18Giá xe ben dongfeng 3 chân Hoàng HuyDongfeng1.395.000.000 vnđ
19Giá xe ben dongfeng 4 chân Hoàng HuyDongfeng1.495.000.000 vnđ
20Giá xe tải gắn cẩu tự hành 15 tấn , 10 tấn, 7 tấn, 5 tấn , 3 tấnSoosan, kanglim, Unic, Dongyang, AtomLiên hệ 
21Giá xe bồn trộn bê tôngdongfeng, hyundai, howo, hinoLiên hệ 
22Giá xe phun nước rửa đường 3 khối, 6 khối, 5 khối, 9 khối, 20 khối, 22 khối dongfengliên hệ
23Giá xe nâng đầu chở máy công trình 2 chân, 4 chân, 3 chândongfengLiên hệ
24Giá xe xitec chở xăng dầu 6 khối, 9 khối , 12 khối , 15 khối, 20 khối, 22 khốidongfengLiên hệ
25Giá xe thang nâng người lên cao 9m,12m 16m , 20mdongfengLiên hệ
26Giá sơ ri mooc lùn chở máy - XE PHOOC LÙNDOOSUNG-CIMCLiên hệ
27Giá xe quét đường hút bụidongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thacoLiên hệ
28Giá xe hút bể phốtdongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
29Giá xe bồn chở xi măngdongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
30Giá xe xitec chở axitdongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ
31Giá xe xitec chở dầu ăn, sữadongfeng , Hino, Howo , hyundai, faw, thaco Liên hệ

 

>>>Video chi tiết xe đầu kéo Mỹ 1 giường

Từ khoá tìm kiếm

bán xe đầu kéo mỹ

giá xe đầu kéo mỹ

mua xe đầu kéo mỹ

xe tải dongfeng

bán xe tải dongfeng

Bình luận
Anh Chị